14 MAyıs 2020
Sunucu:Akvim TV
14 MAyıs 2020
TARIM GÜNLÜĞÜ - UFUK CAR - Kooperatifçilik ve Şeker Pancarının Önemi.TARIM GÜNLÜĞÜ - UFUK CAR - Kooperatifçilik ve Şeker Pancarının Önemi